top of page

    HASSAS İVME ÖLÇERLER İLE YAPI İZLEME SİSTEMLERİ

 

      İvme ölçerler ile yapı izleme sistemleri önemli yapılarda son dönemde sıklıkla tercih edilmeye başlanmıştır. Bu sistem sayesinde yapıların gerçekteki davranışları görülebilir ve bunlar bilgisayar ortamına aktarılarak yapının tam anlamıyla gerçek modeli bilgisayar ortamında kurularak simule edilebilr.

         Peki bu neden gereklidir ?

         Özellikle karmaşık geometrili yapılarda bilgisayar modelleri doğru sonuç vermezler örneğin bir su kemeri, tarihi bir taş veya ahşap yapı, yığma bir cami veya yüksek bir betonarme yapı bilgisayarda normal basit bir yapı gibi modellendiğinde bulunan yapı periyodu ve etkin kütlenin harekete katılım oranı ( modal partipicating mass ratio ) nın bilgisayarda doğru hesaplanılıp hesaplanılmadığı hiçbir zaman bilinemez. Burada ki önemli nokta ise yapıya gelecek olan deprem yükünün tamamı ile yapı periyodu ile

 

alakalı olduğudur. yapı periyodunda yapılan yanlış hesaplama sisteme gelen deprem yükünü dolayısı ile sistemin performansını yanlış hesaplatacağı için periyodun doğru blinmesi bir yapının çözümünün %80 i demektir. Zaten bütün yapı analiz programlarında programın ençok çalıştığı ve zorlandığı kısım yapı matrisinin çözüldüğü ( solving ) yani dinamik kütlelerin ve periyotların hesaplandığı kısımdır.

         ivme ölçerler biza yapının gerçekteki periyodunu %100 olarak verirler. ve sorunun %80 i çözülmüş olur. geriye kalan kısınmlarda ise bilgisyardaki sistem modelnin hesaplanan periyodu ile ivme ölçerden okunan yapı gerçek periyodu bilgisaayar modeli iyileştirileriek birebir tutturulmaya çalışılır. Bilgisayardaki sanal modelin periyodu ile gerçek yapı periyodu aynı olduğunda çözüme devam edilebilri ve ancak ozaman gerçek deprem yükleri ve etkileri hesaplanarak yapı hakkında yorum yapılablir.

 

bottom of page