top of page

MAKALELER

Muhammet HAYAL Çalışma notları alıntılarıdır

       SİSMİK İZOLASYON PROJE UYGULAMA VE MONTAJ İŞLERİ

SİSMİK İZOLASYON PROJELENDİRME

Sismik izolasyon dünyada pek çok farklı biçimde yapılmasına rağmen ülkemizde ağırlıklı olarak kauçuk izolatörler,FPS sürtünmeli sarkaç tipi izolatörler ve raylı tip izolatörler kullanılmaktadır. Hidrolik viskoz sönümleyici yada aktif bilgisayar kontrollü sismik izolatörler henüz ülkemizde kullanılmamaktadır. 

ART YAPI PROJE sismik izolasyon dalında birçok makale kaleme almış ve anlaşmalı olduğu üniversite laboratuvarında da birçok deneyler yaparak kauçuk ve sürtünmeli sarkaç izolatörlerin hesap metodlarında ustalaşmış ve de davranışlarını iyi analiz ederek hangi durumda hangi izolatör çeşitinin kullanılması gerektiğini çeşitli deneylerde kıyas yaparak karşılaştırmalı doğrulama metodu ile analiz etme kabiliyeti kazanmıştır. Aşağıda konu ile alakalı tarafımızca yapılan deneylere ait bilgileri ve de yazılan makaleleri takip edebilirsiniz.

MEVCUT YAPILARA SİSMİK İZOLATÖR UYGULAMASI 

ART YAPI PROJE Gerek mevcut gerekse yeni yapılmakta olan yapılara sismik izolasyon sistemlerini A'dan Z'ye monte etmekte ve uygulama taahhütü vermektedir. ART YAPI PROJE olarak Mevcut yapılarda hidrolik kolon askı sistemleri ile mevcut kolonların kesilerek üst tabla altından izolasyon alanı oluşturulması, yapıya iki adet radye temel yapmak sureti ile iki temel arası izolasyon bölgesi oluşturulması, yapı çevresinin hareket kabiliyeti kazandırmak adına kuranglez perde açılması, sismik izolatörün yanında sismik izleme sistemi montajı gibi birçok ustalık isteyen ve detay işlemleri başarı ile yürütmekteyiz.

 

       SİSMİK İZOLASYON SİSTEMLERİ

       SİSMİK İZOLASYON NEDİR

       Sismik izolasyon bir yapıda deprem etkisinden kaynaklı etkilerin azaltılması veya zeminden gelen deprem etkilerinin yapıya geçmesinin engellenmesi/azaltılması amacı ile yapıya yapılan müdahaleler olarak tanımlanabilir. Sismik izolasyon kavramı ilk olarak 1876 yılında Tokyo Üniversitesi maden mühendisliği profesörlerinden John Milne tarafından ortaya atılmıştır. 1921 yılında Amerikalı Mimar Frank Lyond Wright, Tokyo’daki Imperial Hotel’in temellerinde, taban izolasyon fikrini uygulayan ilk kişi olmuştur. Wright,yaptığı ön incelemede binanın altında 3 farklı tabaka olduğunu ve orta tabakanın çamurdan oluştuğunu gözlemlemiştir. Yapının altına gelecek şekilde üst tabaka ile alttaki sağlam tabakayı birbirine yakın kazıklarla birleştirmiştir. Böylece yapı çamur tabakası üzerinde yüzen bir sistem olarak depremden izole edilmiştir. Bu sistemle yapılan Imperial Hotel 1923 yılında meydana gelen Tokyo depremini hasarsız bir şekilde atlatmıştır (Kelly, 1981). 

        1969 yılında dünyada ilk kauçuk sismik izolasyonlu yapı, İsviçreli mühendisler tarafından Makedonya’nın Skobje şehrinde bir ilkokul binasında uygulanmıştır.

         Günümüzde ise yapılan araştırmalar neticesinde dünyada sismik izolasyon yöntemleri bir hayli çoğalmıştır. Bu yöntemlerin hepsi birbirinden farklı prensiplerde çalışmaktadır. Sebebi ise her yapının karakteristiğinin farklılık göstermesi ve yapı titreşiminin sönümlene bilmesi için farklı müdahalelelerin gerekmesidir. Modern Sismik İzolasyon Yöntemleri kabaca üç ana başlıkta toplanır bunlar ;

                1 Pasif Kontrol Sistemleri

                2 Aktif Kontrol Sistemleri

                3 Yarı Aktif Kontrol Sistemleri

          Pasif Kontrol Sistemleri 

                1 Kauçuk Yataklar

                2 Hıza Bağlı Sönümleyiciler

                3 Histeretik Sistemler.

          Aktif Kontrol Sistemler

                Aktif Kontrol Sistemleri

                Aktif Ayarlı Kütle Sönümleyiciler

          Yarı Aktif Kontrol Sistemleri

              Yarı Aktif Sıvı Sönümleyiciler

              Yarı Aktif Rijitlik Değiştiren Sistemler

   

 

BASINDA SİSMİK İZOLASYON ART YAPI PROJE

 ART YAPI PROJE  SİSMİK İZOLASYON

DENEYİ

 

       Bu sebeplerden dolayı ART YAPI PROJE sismik izolasyon alanına ilgi duymuş ve bu alanda deney ve akademik araştırmalar yapmış (Sakarya Üniversitesi ile birlikte ) ve makale haline getirmiştir. Araştırma konusu yapılarda en çok kullanılan izolatör tipi olan kauçuk izolatörlerin yapıya etkilerinin incelenmesi olmuştur. Bu amaçla tek katlı bir yapı maketi hazırlanmış ve bu maket kauçuk izolatörsüz ve kauçuk izolatörlü (maket izolatör) olarak sarsma tablasına konularak bir dizi deney ve incelemelere tabi tutulmuştur. İncelemeler sonucunda yapılarda doğru sayıda ve rijitlikte kauçuk izolatör kullanımının yapı titreşimini sönümlemekte oldukça etkili olduğu görülmüştür. 

         Bu sonuçlar ışığında ART YAPI PROJE yurt içinde ve yurt dışında sismik izolatörlü yapı projeleri üretmeye başlamıştır. İzolatör olarak ise genellikle kauçuk izolatör olmakla birlikte özellikle uzay kafes sistemlerde sürtünmeli sarkaç izolatör, raylı izolatör ve hidrolik izolatör kullanılmaktadır. Şuan ART YAPI PROJE projelerini yapmış olduğu izolasyon sistemlerinin montajlarını da yapmaktadır.

bottom of page