top of page

     RE CONSTRUCTİON GÜÇLENDİRME PROJELERİ 

 

      Günümüzde bazı önemli yapılarda standart yapı güçlendirme tercih edilmemektedir.Bunun sesbepleri yapıların çok değerli olmaları yada yapı malzemesinin güçlendirilecek kadar dahi yeterlilikte olmayışı-özelliğini kaybetmiş olması olabilir.Bu durumda ARTYAPIPROJE kendisi uygulama konusunda uzman olduğu re-construction yöntemini geliştirmiştir. Bu yöntemde eski taşıyı sistem ile kesişmeyecek şekilde yeni bir taşıyıcı sistem tasarımı yapılıyor yani yapıdaki eski elemanlar güçlendirilmesi yerine eski kolonlar ile kesişmeyen  ve mimari planlarla uygun olarak yeni kolonlar yapılıyor. Daha sonra yapının eski kat döşemesi kırılarak yada kesilerek eski kirişleri ile birlikte kaldırılıyor ve yeni yapılan kolonlara bağlı olmak kaydı ile yeni bir döşeme sistemi ve kiriş sistemi yapılarak bir üst kata geçiliyor ve burada da bu işlem tekrarlanıyor işlem bittiğinde yapı tamamen yenilenmiş ve eski malzemelerden iz kalmamış oluyor. bu işlem sonucunda yapı standart ve basit olarak güçlendirilmek tense tamamen yenilenmiş olmaktadır. Ayrıca kolon mantolama kiriş mantolama gibi mevcut elemanların boyutlarını devasa şekillerde arttıracak uygulamalar yapılmadığı için alan kayıpları olmuyor ve en önemli fayda ise yapıda mantolama ve benzeri klasik güçlendirme işlemi yapılmadığından eski malzeme ile yeni malzemenin birleşiminden doğan birleşim problemleri ve birlikte çalışmama gibi sıkıntılarında önüne geçilmiş olunmaktadır. 

       Bu şekilde yığma yapılar çelik yapıya, Betonarme eski yapılar tamamen yeni betonarme yeni bir yapıya dönüştürülebilmektedir.

        ART YAPI PROJE bu zamana kadar birçok yapıyı reconstruction olarak projelendirmiş ve uygulamıştır. tabiki Taktiredileceği gibi bir yapıyı bu şekilde statik hesap yaparak projelendirmek son derce yüksek mühendislik bilgisi gerektiren  zor bir iştir. ancak ART YAPI PROJE  yapısı gereği akademik olarak kendini üst düzey mühendislik bilgileri ile donatmış ve  geliştirmiş bir kuruluştur bu sebepten dolayı herzaman gerçekten mühendislik yapmakta ve bundan onur duymaktadır.

  Bu bağlamda  ART YAPI PROJE tarafından yığmadan çeliğe dönüştürülmüş İSTANBUL LALELİ de  bir yapı resmi tıklayarak yapım aşamalarını görebilirsiniz. 

bottom of page